Zavarovanje plačila

Zavarovanje plačila – zmanjšajte finančna tveganja in zagotovite varnost poslovanja

Zavarovalni produkt, ki pomaga podjetjem, da se zaščitijo pred možnimi finančnimi izgubami, ki lahko nastanejo zaradi neporavnanih terjatev s strani kupcev, se imenuje zavarovanje plačila. Če kupec ne more poplačati svojih obveznosti zaradi likvidnostnih težav ali celo stečaja, podjetje lahko utrpi finančno škodo. Vendar lahko s pravilno izdelanim zavarovalnim programom za zavarovanje plačila podjetja prenesejo ta finančna tveganja na kreditno zavarovalnico. To omogoča varno poslovanje tako na domačem kot na mednarodnem trgu, ker so tveganja neplačila prenesena na zavarovalno družbo. Zavarovanje plačila je tudi dobra alternativa drugim oblikam zavarovanja, kot so bančne garancije, avansna plačila, menice, izvršnice in poroštva. Zavarovanje plačila je pomembno kot del premoženjskega zavarovanja, saj so zamude pri plačilih kupcev, stečaji in prisilne poravnave pogosti škodni dogodki, ki lahko resno vplivajo na poslovanje podjetij.

Prenesite tveganje neplačil na specializirano kreditno zavarovalnico in zagotovite stabilnost poslovanja

Vsako podjetje si mora prizadevati za učinkovito obvladovanje kreditnih tveganj, saj terjatve do kupcev predstavljajo pomemben del sredstev podjetja. Vendar pa so zamude pri plačilih kupcev, stečaji in prisilne poravnave precej bolj pogosti škodni dogodki kot na primer požari ali potresi. Čeprav si nekatera podjetja lahko privoščijo, da zahtevajo avansno plačilo, to ni realna rešitev za večino podjetij, saj bi to vodilo v nekonkurenčnost. Zato se morajo podjetja znajti drugače in iskati alternativne rešitve za obvladovanje kreditnih tveganj. Ena od teh rešitev je lahko zahtevanje bančnih garancij ali drugih finančnih instrumentov od kupcev, vendar ta praksa prinaša tudi velike dodatne stroške in zahteva specifična znanja. Zato je pomembno, da vsako podjetje pretehta, kakšna je najbolj ustrezna rešitev za obvladovanje kreditnih tveganj in kako lahko dolgoročno zagotavlja stabilnost svojega poslovanja.

Zavarovanje plačila
Ključna zaščita pred neplačili in finančnimi tveganji.

Ena izmed pomembnih stvari, ki bi si jih morali zapomniti, je, da zavarovanje plačila lahko pomaga podjetjem doseči varnost poslovanja in izboljšati svojo likvidnost. S prenosom tveganja neplačil kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico se zmanjša tveganje, ki ga podjetje nosi sama, kar zagotavlja potrebno varnost za svoje poslovanje. Poleg tega zavarovanje plačila, poleg samih zavarovalnin, prinaša tudi preventivno funkcijo, ki pomaga preprečevati, omejevati ter zmanjševati morebitno škodo. Takšno zavarovanje plačila lahko izboljša likvidnost podjetja, saj omogoča varno prodajo, pospešuje prodajo in zagotavlja boljšo konkurenčnost. S tem se lahko negotov denarni tok, ki ga ustvarja kreditiranje kupcev, pretvori v zanesljiv denarni tok, kar posledično podjetju omogoča lažje načrtovanje denarnih tokov in poslovanja.

Učinkovita izterjava terjatev in informacije o kreditni sposobnosti kupcev za stabilno poslovanje

Kreditna zavarovalnica lahko ob predhodnem soglasju z zavarovancem pripomore k učinkovitejši izterjavi neporavnanih terjatev. To se zgodi, ko se zavarovalnica vključi v samo izterjavo neplačane terjatve in tako zagotovi spoštovanje plačilnih pogojev in rokov, kar zmanjšuje verjetnost neplačila. Ker je kot finančna institucija lahko pomembnejša od prodajalca, ima večjo moč zahtevati od dolžnika izpolnitev plačilnih obveznosti. Tako zavarovalnica vpliva na večjo uspešnost izterjav, zagotavlja zavarovancu (upniku) lažje vračanje dolgovanih zneskov ali izplačila škod od dolžnika. Stroški izterjave so običajno kriti s strani zavarovalnice, kar zmanjša finančno breme za zavarovanca. Celoten proces razbremeni zavarovanca ukvarjanja z nesolventnimi kupci in prihrani čas, ki ga lahko podjetje usmeri v druge pomembne dejavnosti.

Zavarovanje plačila
Učinkovito upravljanje kreditnih tveganj za dolgoročno stabilnost podjetja.

Zavarovanje plačila ne zagotavlja le nadomestila za morebitne škode zaradi neporavnanih terjatev, ampak zagotavlja podjetju-zavarovancu tudi pomembne informacije o boniteti in kreditni sposobnosti obstoječih in potencialnih kupcev. Za razliko od običajnega preverjanja enkrat letno, kreditne zavarovalnice konstantno spremljajo kupce in njihove plačilne zmožnosti z uporabo monitoriranja, kar vključuje zaznavanje neplačil pri drugih zavarovancih. Z uporabo takšnih informacij, se prodajna ekipa lahko usmeri na obstoječe in nove kupce in tako raste obseg prodaje, ki se odražajo v boljših in bolj stabilnih finančnih rezultatih. Zavarovalni program na ta način omogoča tudi izboljšanje portfelja kupcev, saj s tem, da se ne odobri kreditni limit zavarovalnice, omogoči, da se uporabijo še dodatna orodja za zavarovanje plačila, če se vseeno odločite za poslovanje s to stranko.

Optimalna obvladava kreditnih tveganj

Izboljšanje internih procesov pomeni, da zavarovalnica skrbi za svoje terjatve tako v prodaji kot v financah na način, ki preprečuje morebitne težave. S tem lahko zavarovalnica zagotovi kakovostno storitev svojim zavarovancem ter prepreči odpis terjatev. Izboljšanje kreditnih standardov pa lahko pomaga zavarovancem pri rasti prodaje in pri doseganju boljših pogojev financiranja s strani bank in drugih finančnih institucij. Izboljšanje bonitete podjetja pa pomeni, da podjetje pridobi boljši ugled in pogajalsko moč, saj se zavarovalne terjatve štejejo kot instrument zaščite, ki jamči finančno stabilnost podjetij.

Strokovna podpora in celovito upravljanje zavarovanj

Kot vodilni specializiran zavarovalni posrednik v regiji, vam lahko Alpha Credo pomaga pri razumevanju in obvladovanju kreditnih tveganj vašega poslovnega modela. Na podlagi temeljite analize kreditnih tveganj lahko pripravijo optimalno zavarovalno strategijo, ki bo ustrezala potrebam vašega podjetja. Na mednarodnem trgu zavarovanj lahko poiščejo najboljše programsko rešitve za vas, da boste lahko varno poslovali v tujini. Nudijo vam strokovno in ažurno zavarovalno administracijo ter celostno upravljanje škod. Pri njih lahko vedno računate na zavarovalni kontroling in uporabo alternativnih instrumentov za zavarovanje plačila na projektih.

Zavarovanje plačila
Zavarujte svoje terjatve in izboljšajte svojo likvidnost.

Učinkovito zavarovanje terjatev – stroškovno ugodne rešitve za zaščito vašega poslovanja

Ko razmišljamo o stroških zavarovanja terjatev, je pomembno vedeti, da so ti stroški odvisni od več različnih faktorjev, kot so velikost in panoga podjetja, število kupcev in njihova kreditna bonitetna ocena, preteklo škodno dogajanje ter geografska razpršenost podjetja. Na podlagi različnih parametrov lahko podajo predhodno oceno stroškov, vendar pa morajo za natančno oceno vedno preveriti zavarovalni trg doma in v tujini.

Zavarovanje plačila je smiselno za vsa podjetja, ki poslujejo z odprtimi računi, ne glede na panogo dejavnosti. Kot prvi posrednik na področju zavarovanja terjatev sodelujejo s podjetji iz vseh vrst panog dejavnosti, saj pomagajo pri upravljanju kreditnih tveganj ter zaščiti podjetij pred finančnimi izgubami. Vključitev zavarovalnega posrednika v zavarovalni proces običajno ne pomeni podražitve zavarovalne police, temveč lahko ravno nasprotno prispeva k znižanju stroškov. Kot specialisti na področju zavarovanj lahko pomagajo pri izbiri in prilagoditvi zavarovalne police glede na specifične potrebe vašega podjetja in s tem pomagajo pri doseganju ugodnejših pogodb. Če ste zavarovani in če vaš kupec zamudi s plačilom več kot 180 dni ali gre v stečaj, potem v takem primeru zavarovalnica prevzame kritje vaše terjatve do višine, ki je dogovorjena. Alpha Credo poskrbi za to, da je zavarovalna politika na kožo pisana vašemu poslovnemu modelu ter specifikam dejavnosti in kupcev.

Ključ do varnega poslovanja in izboljšanja bonitete

Če podjetje prenese tveganje neplačil svojih kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico, lahko prodajalec zagotovi potrebno varnost pri poslovanju. Kreditna zavarovalnica je namreč bolje sposobna nositi takšna tveganja kot posamezno podjetje. Poleg tega pa zavarovanje plačila ne zagotavlja le kritja škode, ki jo je podjetje že utrpelo, pač pa ima tudi preventivno funkcijo, ki pomaga preprečevati, omejevati in zmanjševati škodne dogodke. Zavarovalnica in zavarovalni posredniki lahko pomagajo pri izboljševanju internih procesov in stalnem spremljanju terjatev, tako v prodaji kot v financah. Izboljšanje kreditnih standardov v podjetju lahko prav tako pripomore k bolj vzdržni rasti prodaje in manjšemu odpisu terjatev, kar lahko podjetju dolgoročno pripomore k izboljšanju poslovanja.

S preudarnim upravljanjem kreditnih tveganj lahko podjetje izboljša svojo boniteto in pridobi večjo pogajalsko moč pri kupcih, dobaviteljih ter bankah in ostalih finančnih institucijah. S tem lahko lažje pridobiva financiranje pod ugodnejšimi pogoji, saj se zavarovanje terjatev šteje kot pomemben instrument zaščite, ki bankam omogoča večjo varnost pri financiranju njihovih strank. Z zavarovanjem terjatev lahko podjetje poveča svojo likvidnost in lažje načrtuje svoje denarne tokove, saj si s tem ustvari varnost pri poslovanju. Podjetje lahko zavarovanje uporabi tudi kot strategijo prodaje na odprt račun, s tem pa pospeši prodajo in izboljša svojo konkurenčnost. To lahko vodi v bolj zanesljiv denarni tok, ki bo podjetju prinesel stabilnost.

Avtor prispevka: