Tisk letakov

Kakšna tehnologija se danes uporablja za tisk letakov?

Verjetno vsako gospodinjstvo tedensko dobimo kakšen letak. Včasih nas celo pritegne njihova oblika ali vsebina. Zgodi pa se, da nam pride v roke pravi čas in stopimo v stik s ponudnikom z letaka. Prav temu je namenjen tisk letakov.

Letaki. Močno orodje za trženje in stik s trgom.

Letaki so vrsta tiskovin, ki lahko na majhnem papirju predstavijo glavne dejavnosti podjetja. Za podjetje so izredno nizek strošek, glede na ciljano skupino, ki jo želijo doseči. Bolj, kot je letak privlačen in hkrati enostaven, prej ga bodo ljudje opazili in vzeli v roke. Privlačna in bogata vsebina je zelo pomembna. Kajti na majhnem listu papirja je potrebno povzeti vse glavne sestavine dejavnosti oziroma izdelka, ki ga želimo predstaviti ciljani publiki. Našim bodočim strankam.

Kaksna-tehnologija-se-danes-uporablja-za-tisk-letakov

Kako nastajajo letaki?

Letaki nastajajo praviloma v tiskarni. Predstavnik storitve ali izdelka obišče tiskarno. Postane njihov kupec oziroma naročnik storitve. Tisk letakov je storitev. Z njimi se dogovori vse željeno. Oblikovalec letak oblikuje in ga da v pregled naročniku. Upošteva njegove predloge in ga po potrebi popravi. Potem ta letak oblikuje za tisk. Najbolj enostaven je digitalni tisk, kateremu samo pošlje v tiskalnik zahtevo za tisk. Večje in zahtevnejše tiskovine pa gredo v tiskarski stroj in se natisnejo v offset tehniki. V tem primeru oblikovalec pošlje oblikovane letake v studio, kjer naredijo in razvijejo plošče za tiskarski stroj. Natisnjene tiskovine potem razrežejo na ustrezne velikosti. V knjigoveznici pa te tiskovine potem strojno prepognejo. Zapakirajo in oddajo naročniku. Naročnik jih potem razpošlje po pošti ali razdeli na posebnih dogodkih.

Kakšen je zeleni tisk letakov?

Novi časi zahtevajo bolj prijazen odnos do narave. Tega se zavedamo vsi. In tiskovine se prav tako lahko tiskajo prijazno naravi.

Digitalni tisk je vrsta tiskanja tiskovin, kjer je zelo kratek čas dela. Kljub temu pa vrhunska natančnost. Nizka poraba energije. Manjše količine papirja in okolju prijazne barve. Tako so tudi tiskovine cenovno ugodnejše. Ta tisk je primeren za manjše količine tiskovin. Tisk letakov pa po potrebi zelo hitro vsebinsko spreminjamo, saj lahko vse malenkosti na hitro popravimo v računalniku. Tako lahko določeno število letakov prilagodimo različnim ciljanim skupinam bodočih kupcev. Pri digitalnem tisku oblikovalec le oblikuje letak na računalniku. Ga predstavi naročniku. Po naročnikovem potrdilu ga takoj pošlje v tisk na tiskalniku.

Izbira okolju prijaznih barv prav tako pripomore k hitrejšemu in kvalitetnejšemu tisku letakov. Barve se hitro sušijo, kar pomeni, da gredo tiskovine lahko takoj v prepogibanje in pakiranje. Pot od naročila do izvedbe je zelo kratka. To pa storitev zelo poceni. Ker čas je pogosto tisti najdražji del cene storitve. Z izbiro digitalnega tiska tako naročnik kot tiskarna pripomoremo k ohranjanju okolja.

Stik s tiskarno

Za kakovosten in poceni tisk letakov je potrebno izbrati pravo tiskarno. Tam vam bodo svetovali pri razvoju zamisli, njene grafične podobe in priprave na tisk letakov. Letak bodo natančno natisnili in ga oblikovali točno po vaših željah. Ob takem letaku pa poslovni uspeh ne bo izostal.

Tiskarna ima dolgoletne izkušnje pri izvedbi in tisku mnogih tiskovin. Prav tako pa se zavedajo skrbi za naravno okolje. Svoje storitve tako temu nenehno prilagajajo. Poznajo vse sodobne smernice oglaševanja. Te danes zapovedujejo izstopanje, posebne ustvarjalne pristope in edinstveno vsebino.

Za kakovostne tiskovine je zelo pomembna priprava. Pri tem postopku v celoti sodelujete s tiskarno. Letaki morajo pokazati vas, vaše podjetje, storitev ali izdelek in pa seveda sporočilo, ki ga želite podati svojim bodočim kupcem.

Storitve, ki jih ponujajo

S prvim obiskom ste navezali stik s tiskarno in predstavili svoje želje. Vse te želje potem oblikovalec oblikuje na računalniku. Po elektronski pošti vam nato pošlje ponudbo. Ponudbo si natančno oglejte in jo, če vam je všeč, potrdite. V kolikor ste videli kaj v njej, kar se ne sklada z vašim mišljenjem ali ste dobili še kakšno zamisel, pošljite nazaj. Oblikovalec bo naredil popravke, vam jih poslal in tako izvedbo končno potrdite.

Tisk letakov se izvaja za različne namene. Tako so tudi velikosti in njihovo število zelo različni. Število je praktično neomejeno. Povsem v skladu z vašimi željami. Velikosti letakov pa so najbolj primerne tiste, ki jih morebitni bodoči kupci najlažje primejo v roke. Te so v grafični velikosti A4. Kar pomeni po dolžini 21 centimetrov in širini 29,6 centimetra. Lahko so zloženi na pol ali zgibani dvakrat. Primerni so za predstavitev vaših storitev ali izdelkov. Z njimi lahko tudi povabite ciljano skupino na vaš dogodek. Prav tako pa z večkrat zgibanim letakom predstavite in povabite ciljano skupino k zvestobi vašemu podjetju v obliki zbiranja nalepk.

Letake natisnejo v poljubnem številu. Za tisk manjšega števila letakov ponudijo digitalni tisk. Pri večjem številu pa je smiseln tisk na tiskarskem stroju. Take tiskovine odlikuje odlična kakovost, visoka ločljivost in ugodna cena glede na količino. Za to uporabljajo vrhunske tiskarske stroje za tisk s ploskve in naravi prijazne barve, ki se hitro sušijo. Tako gredo tiskovine kar se da najhitreje v dodelavo.

Tiskarna ima tudi svoj grafični studio, kjer vam nudijo pomoč pri izbiri materialov. Svetujejo vam pri izdelavi grafičnih  osnutkov in predstavijo pripravo izdelkov za tisk. Tiskovine in fotografije vam popolno grafično oblikujejo. Kajti tisk letakov potrebuje le najboljše.

Taki letaki bodo izčrpno predstavili vaše storitve ali izdelke in vaše podjetje na kupcu prijazen in razumljiv način.

Avtor prispevka: